شما به اینترنت متصل نیستید.

ماژول آلتراسونیک JSN-SRF04T

بواسطۀ امواج فراصوت ارسال شده و موج بازتاب شده دریافت و تحلیل سیگنال ها ، ماژول کار می‌ کند.برای ارسال امواج بایستی پین تریگر با میکرو مدنظر تحریک شود و با محاسبهٔ زمان بین فرستادن سیگنال و دریافت بازتاب، فاصلهٔ جسم توسط میکرو کنترلر محاسبه شود. کاربرد ماژول در تعیین مسافت با امواج آلتراسونیک و از فاصله و بدون تماس می باشد.

تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید.