شما به اینترنت متصل نیستید.

برد آردوینو ATTINY85 USB

آردوینو ATTiny85 برای مصرف انرژی بسیار پائین و اتصال حداکثر یکی دو ماژول طراحی شده است.

  • On-board 500ma 5V Regulator
  • (Built-in USB (and serial debugging
  • (LED de alimentação e LED Teste/Estado (em Pin0
  • 6I/O Pins (2 are used for USB only if your program actively communicates over USB, otherwise you can use all 6 even if you
راهنمای برد آردوینو ATTINY85 USB
تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد حساب کاربری خود شوید.